post-thumb

Găzduiești conținut încărcat online de către alți utilizatori? Urmează noi obligații pentru tine

The English version of this piece is available here.

Un nou proiect de lege ce are influență asupra reglementării spațiului online a fost lansat în dezbatere de către Ministerul Culturii, consultarea publică încheindu-se la 29 mai.

Din acest articol vei afla:

 • care sunt noile reguli impuse pentru conformarea cu art. 17 din Directiva Copyright;

 • cui se adresează acestea; și

 • ce poți face ca să te pregătești de impactul pe care transpunerea în dreptul național o poate avea asupra afacerii tale.


Un pic de context

După ce, în aprilie 2021, a fost emisă o propunere de modificare a Legii Audiovizualului, despre care poți citi în detaliu aici, de această dată se urmărește transpunerea în dreptul intern a Directivei 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală - Directiva Copyright.

Această Directivă a făcut obiectul unor numeroase controverse la nivel european, centrate în jurul art. 17 care modifică regimul de răspundere a prestatorilor de servicii online de partajare de conținut- îi vom numi Platformele. Însăși legalitatea art. 17 este pusă la îndoială, existând la acest moment o cauză pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (Cauza C-401/19 - Polonia v. Parlamentul și Consiliul UE) prin care Polonia a solicitat anularea în parte a articolului întrucât consideră că acesta încalcă libertatea de exprimare în mediul online și este incompatibil cu dreptul european.

Rămâne de văzut care va fi forma finală a dispozițiilor legale propuse pentru transpunerea Directivei Copyright, așa că mai jos am avut în vedere forma propusă în dezbatere publică. În plus, pentru că la Digital 2 Law credem în implicarea activă în felul în care regulile modelează industria de IT, ideile de mai jos au fost transmise și către Ministerul Culturii în perioada de consultare publică.

Care ar putea fi noul regim de răspundere aplicabil Platformelor?

Conform noului text de lege, se lărgește sfera noțiunii de comunicare publică pentru a cuprinde orice act de oferire către public a accesului la opere protejate prin drept de autor încărcate de către utilizatori pe o Platformă.

Întrucât comunicarea publică este un act rezervat autorului conform art. 13 lit. f din Legea 8/1996 privind drepturile de autor sau LDA, prin noua reglementare se instituie obligația Platformelor de a obține o autorizație pentru a da acces publicului la operele existente pe aceasta. Nu există prea multe clarificări la acest moment despre ce formă trebuie să aibă autorizația, textul de lege menționând doar cu titlu exemplificativ o licență. De altfel, acesta a fost și unul dintre punctele a căror clarificare am propus-o prin intermediul sugestiilor transmise de către noi Ministerului Culturii.

La acest moment, actele de oferire a accesului la conținut generat de utilizatori se încadrează într-o acțiune de stocare-hosting, care nu poate atrage răspunderea Platformei conform art. 14 (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. Totuși, odată cu intrarea în vigoare a proiectului de lege, lipsa autorizației va reprezenta o încălcare a drepturilor de autor, și va putea constitui temei al răspunderii Platformei față de titularul drepturilor de autor. În schimb, utilizatorii vor putea utiliza în continuare opere protejate de drepturi de autor în scopuri de caricatură ori parodiere sau pentru a da citate, face critici ori recenzii, fără a atrage răspunderea Platformei pentru acestea.

Practic, o platformă precum YouTube, va fi considerată a comunica public videoclipurile utilizatorilor, prin simplul fapt că permite afișarea lor pe site și permite și altora vizualizarea lor. De asemenea, dacă videoclipurile încărcate de către utilizatori încalcă drepturile de autor ale altora, YouTube va putea fi în continuare răspunzătoare pentru afișarea acelui videoclip pe site.

Platformele pot evita tragerea la răspundere doar dacă demonstrează că:

 1. au depus toate eforturile pentru a obţine o autorizaţie;
 2. au depus, în conformitate cu cele mai ridicate standarde de diligenţă profesională din domeniu, toate eforturile pentru a asigura indisponibilitatea operelor şi a altor obiecte protejate specifice în privinţa cărora titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii informaţii relevante şi necesare;
 3. au acţionat cu promptitudine, la primirea unei notificări suficient de justificate din partea titularilor de drepturi, pentru a opri accesul la operele sau alte obiecte protejate notificate sau pentru a le elimina de pe site-urile lor;
 4. au depus toate eforturile pentru a preveni viitoare încărcări a drepturilor de autor.

Comisia Europeană a publicat recent o serie de indicații de interpretare a acestor prevederi, sub forma unui Ghid, însă adoptarea tardivă a acestuia a făcut imposibilă luarea sa în considerare la conturarea prevederilor legislative din proiectul de lege propus în România.

Cui se aplică noul regim de răspundere

Pe scurt, regimul de răspundere se va aplica, cu unele circumstanțieri, tuturor prestatorilor de servicii online de partajare de conținut, care sunt definiți astfel:

prestator al unui serviciu al societăţii informaţionale, al cărui scop principal sau unul dintre scopurile principale este de a stoca şi de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, pe care le organizează şi le promovează, spre exemplu, prin utilizarea unor mijloace de promovare țintită, în scop lucrativ, direct sau indirect.

Din această sferă sunt excluse unele Platforme, și anume:

 • enciclopediile online fără scop lucrativ – de exemplu, Wikipedia;
 • arhivele educaţionale sau ştiinţifice fără scop lucrativ;
 • platformele de elaborare şi de partajare de softuri cu sursă deschisă – de exemplu, GitHub;
 • prestatorii de servicii de comunicaţii electronice – operatori de telefonie cum ar fi Vodafone;
 • pieţele online – de exemplu, Amazon;
 • serviciile cloud destinate întreprinderilor sau utilizatorilor care încarcă conținuturi pentru propriul uz: DropBox, Google Drive;

Totodată, în linie cu tehnica generală de reglementare observată la nivel european în domenii precum dreptul concurenței sau crearea unei piețe libere digitale, regimul de răspundere se va aplica diferit în funcție de caracteristicile platformelor, astfel:

 1. Platformele accesibile publicului de mai puțin de 3 ani și care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR trebuie să demonstreze doar îndeplinirea acțiunilor de la punctele 1 și 3 din secțiunea anterioară;
 2. Platformele accesibile publicului de mai puțin de trei ani, cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR și cu un număr mediu lunar de vizitatori unici de peste 5 milioane în cursul unui an calendaristic trebuie să demonstreze îndeplinirea acțiunilor de la punctele 1-3 din secțiunea anterioară;
 3. Restul platformelor trebuie să dovedească îndeplinirea tuturor acțiunilor enumerate la punctele 1-4.
Cum te poți pregăti pentru intrarea în vigoare a noilor reguli

În primul rând, trebuie să îți dai seama dacă operezi o Platformă în sensul de mai sus, și în care dintre cele 3 categorii de Platforme te încadrezi.

În al doilea rând, îți poți actualiza Termenii și Condițiile Platformei pentru a reglementa situația conținutului distribuit de către utilizatori prin intermediul ei. Noul proiect de lege prevede în mod expres că Platformele trebuie să își actualizeze Termenii și Condițiile pentru a informa utilizatorii că au posibilitatea să utilizeze opere şi alte obiecte protejate, în temeiul excepţiilor sau limitărilor privind dreptul de autor şi drepturile conexe prevăzute fie în legislația internă fie în dreptul Uniunii. O astfel de excepție este, astfel cum am menționat mai sus, utilizarea în scop de caricatură sau parodiere.

În al treilea rând, îți poți evalua funcționalitățile platformei astfel încât să te asiguri că oferi posibilitatea utilizatorilor să marcheze conținutul care încalcă drepturi de autor și că poți acționa pentru eliminarea acestui conținut, printr-un mecanism de Notice & Take Down. Proiectul de Lege prevede unele indicații cu privire la configurarea acestui mecanism. Cererile de eliminare a conținutului trebuie să justifice în mod corespunzător motivele care stau la baza lor, procedura de soluționare a plângerilor trebuie să fie eficace şi rapidă şi să prevadă căi de atac împotriva deciziilor platformelor, iar plângerile trebuie să facă obiectul unei analize umane. Din acest punct de vedere, pare să se instituie și în domeniul drepturilor de autor un principiu de take-down by design similar cu conceptul de privacy by design deja familiar din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Astfel, construcția unei Platforme ar trebui să ia în considerare de la bun început, încă din faza de prototipare, mecanismul de Notice & Take Down.

Rămâne de văzut cum va fi aplicată în concret noua reglementare odată cu finalizarea procesului legislativ. Cu toate acestea, dacă operezi o Platformă sau te gândești să faci asta în viitorul apropiat, este bine să ai în vedere direcția de reglementare în domeniu. Noi vom urmări în continuare procesul legislativ și vom reveni de îndată ce instituțiile abilitate emit indicații noi de aplicare a noilor reglementări.

Poză de Adem AY disponibilă pe UnsplashShare our post

comments powered by Disqus