Corina

Corina

focused on intellectual property and emerging technologies
6 Posts by this author
post-thumb

Cum comunici public rezultatele cercetării tale, fără să-ți micșorezi șansele la obținerea unui brevet?

Activitatea de cercetare poate conduce la inventarea unor produse sau procese noi, brevetabile. În cele mai multe cazuri, cercetătorii publică rezultatele activității lor în jurnale academice de specialitate ajutând astfel la diseminarea informației, și chiar perfecționarea invenției pe baza eventualelor comentarii ale comunității academice.

Read More
post-thumb

How to publicly communicate the results of your research without diminishing your chances of obtaining a patent

Research activities may lead to the invention of new, patentable products or processes. In most cases, researchers publish the results of their work in specialized academic journals, thus helping to disseminate information, and even to improve their invention based on comments from the academic community.

Read More